حل مشکل نور نمایشگر در گوشی سامسونگ Grand Neo یا I9060
برای حل مشکل نور نمایشگر در گوشی سامسونگ Grand Neo یا I9060 مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
کلبه موبایل با بیش از 20 هزار قطعه
تحت نظارت صادق حصاری
می توانید از بخش مشاهده محصولات قطعه مورد نظر خود را جستجو نمایید.