حل مشکل میکروفون در گوشی نوکیا 5235
برای حل مشکل میکروفون در گوشی نوکیا 5235 مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
کلبه موبایل با بیش از 20 هزار قطعه
تحت نظارت صادق حصاری
می توانید از بخش مشاهده محصولات قطعه مورد نظر خود را جستجو نمایید.