حل مشکل عدم تشخیص سیم کارت در گوشی سامسونگ S5360
برای حل مشکل عدم تشخیص سیم کارت در گوشی سامسونگ S5360 مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
کلبه موبایل با بیش از 20 هزار قطعه
تحت نظارت صادق حصاری
می توانید از بخش مشاهده محصولات قطعه مورد نظر خود را جستجو نمایید.