حل مشکل اسپیکر گوشی نوکیا X2-01 And C3-00
برای حل مشکل اسپیکر گوشی نوکیا X2-01 And C3-00 مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
کلبه موبایل با بیش از 20 هزار قطعه
تحت نظارت صادق حصاری
می توانید از بخش مشاهده محصولات قطعه مورد نظر خود را جستجو نمایید.