حل مشکل میکروفون در گوشی سامسونگ C3303
برای حل مشکل میکروفون در گوشی سامسونگ C3303 مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
کلبه موبایل با بیش از 20 هزار قطعه
تحت نظارت صادق حصاری
می توانید از بخش مشاهده محصولات قطعه مورد نظر خود را جستجو نمایید.