حل مشکل مموری کارت در گوشی نوکیا 303
برای حل مشکل مموری کارت در گوشی نوکیا 303 مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
کلبه موبایل با بیش از 20 هزار قطعه
تحت نظارت صادق حصاری
می توانید از بخش مشاهده محصولات قطعه مورد نظر خود را جستجو نمایید.