حل مشکل عدم تشخیص سیم کارت در گوشی HTC Desire 816
برای حل مشکل عدم تشخیص سیم کارت در گوشی HTC Desire 816 مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
موبایل اسنپ با بیش از 20 هزار قطعه
تحت نظارت صادق حصاری
میتوانید از بخش مشاهده محصولات قطعه مورد نظر خود را جستجو نمایید.