حل مشکل نور نمایشگر در گوشی هوآوی P9
برای حل مشکل نور نمایشگر در گوشی هوآوی P9 مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
موبایل اسنپ با بیش از 20 هزار قطعه
تحت نظارت صادق حصاری
میتوانید از بخش مشاهده محصولات قطعه مورد نظر خود را جستجو نمایید.