حل مشکل کلید پاور در گوشی سامسونگ J6 یا J600G
برای حل مشکل کلید پاور در گوشی سامسونگ J6 یا J600G مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
موبایل اسنپ با بیش از 20 هزار قطعه
تحت نظارت صادق حصاری
میتوانید از بخش مشاهده محصولات قطعه مورد نظر خود را جستجو نمایید.