حل مشکل کار نکردن میکروفون گوشی نوکیا 130
برای حل مشکل کار نکردن میکروفون گوشی نوکیا 130مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
کلبه موبایل با بیش از 20 هزار قطعه
تحت نظارت صادق حصاری
می توانید از بخش مشاهده محصولات قطعه مورد نظر خود را جستجو نمایید.