حل مشکل عدم تشخیص سیم کارت در گوشی نوکیا 130
برای حل مشکل عدم تشخیص سیم کارت در گوشی نوکیا 130 مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
کلبه موبایل با بیش از 20 هزار قطعه
تحت نظارت صادق حصاری
می توانید از بخش مشاهده محصولات قطعه مورد نظر خود را جستجو نمایید.