حل مشکل کلید پاور on off در گوشی نوکیا 130 یا RM-1035
برای حل مشکل کلید پاور on off در گوشی نوکیا 130 یا RM-1035 مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
کلبه موبایل با بیش از 20 هزار قطعه
تحت نظارت صادق حصاری
می توانید از بخش مشاهده محصولات قطعه مورد نظر خود را جستجو نمایید.