حل مشکل عدم تشخیص سیم کارت در گوشی LG K7 یا X210
برای حل مشکل عدم تشخیص سیم کارت در گوشی LG K7 یا X210 مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
کلبه موبایل با بیش از 20 هزار قطعه
تحت نظارت صادق حصاری
می توانید از بخش مشاهده محصولات قطعه مورد نظر خود را جستجو نمایید.