حل مشکل نور نمایشگر در گوشی آیفون 7.
برای حل مشکل نور نمایشگر در گوشی آیفون 7 مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
کلبه موبایل با بیش از 20 هزار قطعه
تحت نظارت صادق حصاری
می توانید از بخش مشاهده محصولات قطعه مورد نظر خود را جستجو نمایید.