حل مشکل عدم تشخیص سیم کارت در گوشی سامسونگ گلکسی J5 یا J500F
برای حل مشکل عدم تشخیص سیم کارت در گوشی سامسونگ گلکسی J5 یا J500F مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
کلبه موبایل با بیش از 20 هزار قطعه
تحت نظارت صادق حصاری
می توانید از بخش مشاهده محصولات قطعه مورد نظر خود را جستجو نمایید.