حل مشکل نور نمایشگر در گوشی سامسونگ گلکسی A7 یا A7000
برای حل مشکل نور نمایشگر در گوشی سامسونگ گلکسی A7 یا A7000 مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
کلبه موبایل با بیش از 20 هزار قطعه
تحت نظارت صادق حصاری
می توانید از بخش مشاهده محصولات قطعه مورد نظر خود را جستجو نمایید.