حل مشکل نور نمایشگر در گوشی ال جی G3 یا D855
برای حل مشکل نور نمایشگر در گوشی ال جی G3 یا D855 مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
کلبه موبایل با بیش از 20 هزار قطعه
تحت نظارت صادق حصاری
می توانید از بخش مشاهده محصولات قطعه مورد نظر خود را جستجو نمایید.