حل مشکل نور نمایشگر در گوشی نوکیا 112
برای حل مشکل نور نمایشگر در گوشی نوکیا 112 مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
کلبه موبایل با بیش از 20 هزار قطعه
تحت نظارت صادق حصاری
می توانید از بخش مشاهده محصولات قطعه مورد نظر خود را جستجو نمایید.