حل مشکل نور نمایشگر در گوشی سامسونگ SM-G361
برای حل مشکل نور نمایشگر در گوشی سامسونگ SM-G361 مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
کلبه موبایل با بیش از 20 هزار قطعه
تحت نظارت صادق حصاری
می توانید از بخش مشاهده محصولات قطعه مورد نظر خود را جستجو نمایید.