حل مشکل نور نمایشگر در گوشی سامسونگ SM-J100H
برای حل مشکل نور نمایشگر در گوشی سامسونگ SM-J100H مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
کلبه موبایل با بیش از 20 هزار قطعه
تحت نظارت صادق حصاری
می توانید از بخش مشاهده محصولات قطعه مورد نظر خود را جستجو نمایید.