حل مشکل کانکتور باتری گوشی ال جی G4 یا H818
برای حل مشکل کانکتور باتری گوشی ال جی G4 یا H818 مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
کلبه موبایل با بیش از 20 هزار قطعه
تحت نظارت صادق حصاری
می توانید از بخش مشاهده محصولات قطعه مورد نظر خود را جستجو نمایید.