حل مشکل کلید پاور در گوشی نوکیا Asha 503
برای حل مشکل کلید پاور در گوشی نوکیا Asha 503 مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
کلبه موبایل با بیش از 20 هزار قطعه
تحت نظارت صادق حصاری
می توانید از بخش مشاهده محصولات قطعه مورد نظر خود را جستجو نمایید.