حل مشکل نور نمایشگر در گوشی سامسونگ SM-G130E
برای حل مشکل نور نمایشگر در گوشی سامسونگ SM-G130E مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
کلبه موبایل با بیش از 20 هزار قطعه
تحت نظارت صادق حصاری
می توانید از بخش مشاهده محصولات قطعه مورد نظر خود را جستجو نمایید.