حل مشکل میکروفون در گوشی نوکیا Lumia 625
برای حل مشکل میکروفون در گوشی نوکیا Lumia 625 مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
کلبه موبایل با بیش از 20 هزار قطعه
تحت نظارت صادق حصاری
می توانید از بخش مشاهده محصولات قطعه مورد نظر خود را جستجو نمایید.