احیا کننده نوک هویه
برند:
دسته بندی: دستگاه ها و لوازم تعمیراتی
رنگ بندی:
گارانتی: دارد
30000 تومان
احیا کننده نوک هویه با کیفیت بسیار مطلوب از خرابی نوک هویه جلوگیری می کند. حتی هویه هایی که نوک آن ها خراب شده، آغشته به این احیاء کننده گردد، می توان از آن استفاده کرد.